Karpal Tünel Sendromu

Karpal Tünel Sendromu

El parmaklarının hareket ve hissinin sağlanmasında önemli rolü bulunan median sinirin el bileği hizasında sıkışmasına bağlı olarak ortaya çıkan bir durumdur. Sinir sıkışmaları içinde en sık görülen rahatsızlıktır.

“Karpal kanal” denilen yapı, bilek seviyesinde yer alır ve üst kısmında kalın bir bant şeklinde yapı ile örtülüdür. Bu kanalın içerisinde parmaklarımızın hareketini sağlayan tendonlar ile median sinir yer alır. Median sinir, esas olarak parmakların (baş, işaret, orta ve yüzük) hissetmesini ve parmakların bazı hareketleri yapmasını sağlar. Sinirin bu kanal içinde bir şekilde uzun süre basınca maruz kalması karpal tünel sendromuna neden olur.

Ellerini fazla kullanarak ve zorlayarak iş yapanlarda daha sık görülür. Özellikle aynı el ve bilek hareketlerini sürekli tekrarlayan kişilerin hastalığıdır. Aşırı el işi yapan ev kadınları, uzun süreli cep telefonu, daktilo ve bilgisayar kullanımı, müzik aleti çalanlar, ağır el aletleri ile çalışanlar (marangoz, bahçıvan), titreşimli el aletleri kullanan teknisyenlerde görülme oranı yüksektir. Bunların dışında şeker, tiroit hastalıkları, romatoid artrit, gut, aşırı şişmanlık gibi durumlar ile hamilelikte de sık görülebilir. Karpal kanalın daralması ve median sinirin baskı altında kalması, kanal içi (el bileği kırıkları, yumuşak doku tümörleri, damar ve kas anomalileri gibi) meslek dışı sorunlardan da oluşabilir.

Karpal tünel sendromunun ilk bulguları; parmaklarda uyuşma, karıncalanma ve his bozukluğudur. Elde, parmaklara ve kola yayılan ağrılar olur. Bu sorunlar geceleri daha fazla görülmektedir hatta kişileri uykusundan uyandıracak derecede rahatsız edici olabilir. Ellerini sallayarak, sıkıştırıp ovalayarak rahatladıklarını ifade ederler. Yine ellerin zorlandığı (sıkma, temizlik) işlerde ağrı ve uyuşukluk artar. İlerleyen durumlarda başparmak kaslarında erime, güçsüzlük ile tutma ve kavrama hareketlerinde zorlanmalar oluşur.

Klinik bulgular ve hastanın şikayetleri genellikle teşhis için yeterlidir. Ancak kesin teşhis için sinir içindeki elektrik sinyallerinin taşınıp taşınmadığını gösteren EMG (elektromyografi) tetkiki de mutlaka yapılmalıdır.
Tedavide öncelikle el ve el bilekleri zorlayan işlerden kaçınılması, aşırı zorlanma yapılmaması gerekir. Meslek nedeni ile el ve parmaklarını kullanan kişilerde el bileğini sürekli bükülü şekilde tutmamak gerekir. Örneğin; bilgisayar kullanımında uygun “mouse” kullanmak, bileğe yük bindirecek şekilde masaya dayamamak, ağır yük kaldırmamak, el işi ve elde çamaşır sıkma gibi işleri yapmamak önemlidir. El, el bileği ve parmakları güçlendirici egzersizler yaparak kaslar kuvvetlendirilmelidir.

Parmaklar, el ve bileğin doğal pozisyonlarında, hareketinin engellenerek dinlendirilmesi karpal tüneldeki basıncı azaltmada oldukça etkili bir yöntemdir. Bu amaçla kullanılan ateller mevcuttur. Ağrıyı ve enflamasyonu (ödemi) gidermek amacıyla çeşitli ilaçlar kullanılabilir. Bilek içine küçük dozda kortizon enjeksiyonu yapılabilir. Fizik tedavi, güç kaybı olmadığı durumlarda oldukça etkilidir. Şayet sıkışma ileri derecede ise ve tedaviye yanıtsızsa, güç kaybı varsa kılıfın açılıp sinirin serbestleştirilmesine yönelik cerrahi tedavi uygulanır.

Okunma 3190 defa Son Düzenlenme Salı, 23 Ağustos 2016 20:21